Om mig

Sarika Liljegren: Legitimerad psykoterapeut med schematerapeutisk inriktning
Jag finns här för dig! Oavsett om du har tillfälliga problem eller långvariga och önskar samtala och reflektera kring din situation, tillsammans med en utomstående professionell person.
Boka tidKontakta mig

Om mig

Sarika Liljegren: Legitimerad psykoterapeut med schematerapeutisk inriktning

Jag finns här för dig! Oavsett om du har tillfälliga problem eller långvariga och önskar samtala och reflektera kring din situation, tillsammans med en utomstående professionell person.

Jag har en Filosofie Kandidatexamen Beteendevetenskapliga programmet på MDU Mälardalens Universitet Västerås

Grundutbildning i KBT (Kognitiv Beteende Terapi) Steg 1 med examen från KBT Svealand, Örebro
Legitimerad psykoterapeut med psykoterapeutexamen
Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi, Stockholm

Jag har många års erfarenhet av professionell samtalsbehandling i möte med människor inom vård som undersköterska på hjärtintensiv vård, kurator på ungdomsmottagning, familjebehandlare på socialtjänsten och handledare på HVB-hem för ensamkommande barn.

Jag har möjlighet att ta emot familjer, vuxna, par för exempelvis krissamtal, trauma, relationsarbete, och psykoterapisamtal.

10+ års utbildning

Jag är legitimerad psykoterapeut med en grundutbildning som beteendevetare filosofisk kandidatexamen. Min utbildning är  bred och jag arbetar utifrån flera ben med tyngdpunkten på Schemabaserad, relationell och KBT. Anknytningsteorin är den grund som jag står på för att förstå. nära relationer. Jag har även läst utöver min grundutbildning vård vid livets slut och etik.

Jag har även stor erfarenhet av familjebehandling, våld i nära relationer och hederskultur samt en 16 års erfarenhet inom vården på hjärtintensiven. Har stor erfarenhet av att jobba med ungdomar från 13-23 med deras psykiska och sexuella hälsa på ungdomsmottagningen.

100+ nöjda klienter

Till mig kommer individer och par som har utmaningar eller problem kopplat till stress, ångest, krishantering, sorg bearbetning, relationella problem som handlar om att få ihop livspusslet när det kommer till intimiteten, lusten, närhet, tillit. Det kan också handla om att separera på ett bra sätt för att kunna fortsätta ha en bra relation till varandra om det finns barn i bilden vill man få hjälp att ha ett barnfokus i separationen. Det kan även vara par som kommer med utmaningarna i att rädda relationen vid svek, otroget, svartsjuka och anknytningsmönster i relationen.

Byggstenarna i mitt yrkesliv är och har alltid varit att arbeta med personer som behöver och längtar efter förändring i sina liv, att få ta sig tiden att lära känna sig själv på ett djupare plan, förstå sina känslor och behov men även kunna stå upp för sina grundläggande. De innefattar bland annat behovet av möjligheten till en betydelsefull person för skydd, omvårdnad, empati, kärlek, validering och någon som vägleder, konfronterar, utmanar och sätter rimliga gränser. Att i rimlig grad tillgodose känslomässiga behov i sina relationer och att gå mot att möta dessa behov främjar en sund psykologisk utveckling och mognad

Vad som sagts om mig

"Att få samtala har hjälpt mig att förstå mig själv på ett annat sätt och insikter om saker och komma i kontakt med känslor."

Man 53 år

"Att gå hos dig Sarika har varit en positiv erfarenhet och har gjort att jag vågar söka hjälp igen om jag behöver det."

Man 25 år

"Det har varit smärtsamt att få insikter om att mina behov inte tillgodosetts på ett ändamålsenlig sätt, men jag har fått hopp att det går att läka djupa sår och hitta acceptans genom att ha självmedkänsla och empati med sig själv genom att förstå vad jag behöver och bekräftat mina känslor genom att sätta ord på vad jag känner. Jag kan idag stå upp för vad jag behöver och se till att jag får det jag behöver."

Kvinna 39 år

"Jag har lärt mig så mycket om olika sidor av mig själv under den tid jag gått hos dig. Att känna igen den sårbara sidan, den känslosamma sidan, den kritiska sidan och min copingsida. Med pedagogiska och upplevelsebaserade övningar har jag kunnat upptäcka sidor hos mig som jag förut undvek att se eller skyddade mig från att vara i."

Kille 24 år

"Vi har fått konkreta verktyg och praktiska övningar att göra i vårt relationsarbete och börja kommunicera på ett bättre sätt med varandra som par, men även större empati för varandra och fått lära känna min partner på nytt."

Man 38 år & kvinna 33 år

Psykoterapeututbildning

När du söker hjälp hos KBT Eskilstuna för samtalsterapi hos en psykoterapeut kan det vara viktigt att veta vad en psykoterapeut är och kring dennes utbildning.

Det innebär att man har en akademisk examen som innefattar 180 högskola poäng exempelvis psykolog, läkare socionom, sjuksköterska, läkare eller annan motsvarande examen. Där efter en grundläggande psykoterapiutbildning löper vanligen över minst tre terminer på halvfart och motsvarar minst 45 hp.

Efter grundläggande psykoterapiutbildning behöver man arbeta minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Egen genomförd psykoterapi 50 timmar innan påbörjad utbildning, samt 30 timmar under din legitime grundade utbildning steg två som omfattar 90 hp, vilket motsvarar tre års studier på halvfart.

Parallellt med utbildningen krävs att man har psykoterapeutiska arbetsuppgifter.

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter.

Om du vill se om din psykoterapeut har legitimation, kan du ringa till Socialstyrelsen på telefonnummer: 075-247 3000.

Jag arbetar utifrån Socialstyrelsens rekommendationer och nationella riktlinjer och världsomvälvande forskning kring behandling psykoterapi.

Psykoterapimottagning
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna

Hemsida byggd av: JONOmedia.se