Stressad?

Behöver du hjälp att hantera stress?

Sömnsvårigheter?

Känner du oro och har sömnsvårigheter?

Skilsmässa?

Vid kris efter en skilsmässa, dödsfall eller någon annan typ av kris eller förlust kan det vara svårt att orientera sig på egen hand.

Stöd för individer,
par och familjer


Sarika Liljegren – KBT-terapeut
(Steg 1 KBT Kognitiv Beteende Terapi)

Känner du dig nedstämd eller deprimerad? Behöver du hjälp att hantera en livssituation som känns svår att övervinna på egen hand? Eller känner du ångest och oro? Har du problem med relationer, med stress eller svårigheter med sömn?

Vid kris efter en skilsmässa, dödsfall eller någon annan typ av kris eller förlust, kan det vara svårt att orientera sig på egen hand.

Människor kan stöta på problem i livet som hen har svårt att lösa på egen hand. I dessa situationer kan samtalsterapi vara ett sätt att få hjälp med de problem som du har fastnat i och inte på egen hand kan lösa.

Ett gott hälsotillstånd är en förutsättning i människors liv för att må bra och för att kunna klara av vardagslivet, med allt som det innebär.

Kanske har du endast tillfälliga problem och önskar samtala och reflektera kring din situation, tillsammans med en utomstående professionell person.