GDPR

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Denna innebär strängare regler kring hur man ska handskas med och av personuppgifter. Denna lag syftar till att vi ska ha kontroll över våra personuppgifter genom den ökade säkerhet kan dina personuppgifter handskas på ett säkert sätt. Denna säkerhet inrymmer även i patientdatalagen där journaler ska skyddas oåtkomligt för de som inte ska ha tillgång till dessa handlingar. Men även tystnadsplikt och sekretesslagen omfattas av denna lag.

Psykoterapimottagning
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna

Hemsida byggd av: JONOmedia.se