Stöd för individer,

par och familjer

Sarika Liljegren – KBT-terapeut
(Steg 1 KBT Kognitiv Beteende Terapi)

Individuell terapi

Jag har möjlighet att ta emot vuxna, barn och ungdomar för exempelvis stödsamtal, krissamtal eller insikts- och bearbetande psykoterapisamtal.

Parterapi

Konflikter i nära relationer är inget ovanligt, men ibland hamnar par i situationer som kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Jag tar både emot par med akuta kriser och par som upplever att glöden har börjat falna.

Gruppterapi

Mångårig erfarenhet av professionell samtals behandling i möte med människor i svåra livssituationer, som familjebehandlare på socialtjänsten och handledare på HVB-hem för ensamkommande barn.

Delta i parterapi ensam eller med din partner

Individuell terapi

Individuell terapi

Ibland kan det vara lättare med ett enskilt samtal där man tillsammans med terapeuten får samtala kring sin upplevelse av relationen.

Par- och gruppterapi

Parterapi

Efter eventuella enskilda samtal, återkopplar man med terapeuten som par, där man tillsammans analyserar relationen och planerar hur man kan förbättra den.

Gruppterapi

En grupp kan både vara en familj, arbetskollegor eller vänner, som tillsammans är samlade runt ett gemensamt problem.

Nackdelen är att samtalet koncentreras mindre på individnivå, men i en grupp där människor samlas kring liknande problem finns det en trygghet i att man kan känna igen sig i varandras situationer. Man är inte ensam om att känna som man gör och man får möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter.